állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Velencei Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Velencei Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és városfejlesztési osztály
Városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 • A munkavégzés helye:
 • Fejér megye, 2481 Velence, Tópart utca 26. .
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 1. számú melléklet 32/I. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
 • Ellátandó feladatok:
 • - Részt vesz az önkormányzati közbeszerzési pályázatok kiírásában és lebonyolításában, - Közreműködik a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásában, - Koordinálja az önkormányzati beruházások és a szervezeti egységhez tartozó pályázatok lebonyolítását, - Előterjesztéseket készít, részt vesz a bizottsági és a testületi üléseken, - Napi szinten irányítja és ellenőrzi a szervezeti egységébe tartozó köztisztviselők munkáját, - Adatszolgáltatásokat, jelentéseket készít.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
 • Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség, b) főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség,,
 • • Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • • Azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • saját gépjármű
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Közigazgatási szakvizsga
 • • ASP és ÉTDR szakrendszerek felhasználói szintű alkalmazása
 • • Helyismeret
 • Elvárt kompetenciák:
 • • precizitás, pontosság, nagy munkabírás,
 • • jó szervezőkészség, kiváló elemző- és értékelő képesség,
 • • magas szintű jogalkalmazói készség,
 • • együttműködési készség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint
 • • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a 06-22-589-418 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 26. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/15/2020. , valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető.
 • • Elektronikus úton Szelei Andrea aljegyző részére a aljegyzo@velence.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően kerül sor a pályázók személyes meghallgatására. A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.velence.hu - 2020. január 9.
 • • Fejér Megyei Hírlap - 2020. január 15.
 • • Fejér Megyei Hírlap - 2020. január 22.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 48.313,- Ft. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, amelynek mértéke 2020. évben felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30 %-a.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 13.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása