állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Fejér Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Fejér Megyei Kormányhivatal
Földmérési/földhivatali szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Földmérési/földhivatali szakügyintéző
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 17.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • Földmérési és térképészeti feladatkör
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó földmérési szakterületet érintő feladatokat, így különösen: • Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmában bekövetkezett változások, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkák minősítése és záradékolása. • Földmérési adatszolgáltatás. • A felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítása. • A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelési feladatok ellátása. • Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével és a telekalakítási eljárások lefolytatásával járó földmérési feladatok ellátásában történő részvétel. • Ügyfélfogadási feladatok ellátásban való részvétel.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, • felsőfokú végzettséggel: a) agrár képzési területen földmérő és földrendező mérnöki szakon szerzett szakképzettség b) vagy felsőoktatásban műszaki képzési területen földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett szakképzettség c) vagy okleveles építőmérnöki, okleveles erdőmérnöki, okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész, építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési vagy térképészeti tevékenység végzettségéhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel • középfokú végzettséggel: a) érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szakképesítés b) földmérési ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség,
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • Ingatlanrendezői minősítés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz; az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak igénylését igazoló irat;
 • • Nyilatkozat arról, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-ában meghatározott összeférhetetlenség (a kormánytisztviselőre vonatkozó együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség) a pályázat benyújtásakor fennáll-e.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. február 15. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Léhmanné Simon Stefánia osztályvezető nyújt, a 06-25-518-022; 06-30-894-8074 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FE/04/195-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: földmérési/földhivatali szakügyintéző.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Sárközyné dr. Szabó Piroska főosztályvezető részére a szervezes@fejer.gov.hu E-mail címen keresztül
 • vagy
 • • Személyesen: Sárközyné dr. Szabó Piroska főosztályvezető, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. .
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A beérkezett pályázatokról a munkáltatói jogkört gyakorló dönt. A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 5.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer - 2020. január 13.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 13.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása