állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
2 fő részére Vízhasznosítási referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Vízhasznosítási referens
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 163.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A mezőgazdasági vízszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos rendszeres és eseti feladatok ellátása. Öntöző és belvízvédelmi művek műszaki nyilvántartásának vezetése. A Szakaszmérnökség területén folyó ár-, belvíz és egyéb védelmi feladatainak végrehajtása, a Vízkár-elhárítási szervezeti beosztás alapján rá háruló védekezési feladatok ellátása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, mérnöki végzettség,
 • • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Jó szintű önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Szakmai önéletrajz. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A kinevezés feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolása.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 28.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 163. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K000187/2020. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő részére vízhasznosítási referens.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Pinczési Miklós részére a miklos.pinczesi@tivizig.hu E-mail címen keresztül
 • vagy
 • • Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 163. .
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatokról a TIVIZIG igazgatója, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Hajdú-Bihari Napló - 2020. január 13.
 • • tivizig.hu - 2020. január 13.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tivizig.hu honlapon szerezhet. Az illetmény megállapítása a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint történik.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 13.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása