állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Németh László Gimnázium, Általános Iskola
Laboráns
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Laboráns
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 16.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A Németh László Gimnázium, Általános Iskola Gyulai József Természettudományos Műhely laboránsi feladatainak ellátása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, tanári végzettség természettudományi szakon, vagy vegyész, vegyésztechnikus végzettség, vagy laboránsi feladatok ellátásához szakirányú végzettség,
 • • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • • cselekvőképesség.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajz,
 • • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához, pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel közléséhez.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 29.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva László intézményvezető nyújt, a +36 (62) 533-137 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/132 , valamint a munkakör megnevezését: laboráns.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A kinevezésről a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 24.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása