állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Állatorvostudományi Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Állatorvostudományi Egyetem
Beruházási osztály
Beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási ügyintéző
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Az Állatorvostudományi Egyetem beruházási és ingatlangazdálkodási feladataiban való részvétel Meglévő középület tervek gondozása, Kimutatások készítése (terület, funkció, kötelező adatszolgáltatások, felmérések), Építészeti beruházások és felújítások során aktív részvétel az előkészítésben, adminisztrációban Vázlattervek készítése Szerződések nyomon követése Ingatlanok, vagyonhasznosítással összefüggő feladatok
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Középiskola/gimnázium, Szakirányú szakközépiskolai, technikusi végzettség,
 • • ArchiCAD ismerete, használata
 • • Microsoft Word és Excel felhasználói szintű ismerete
 • • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • • Cselekvőképesség
 • • Büntetlen előélet
 • • Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • AutoCAD illetve további szerkesztőprogramok ismerete,
 • • Angol alapfok/társalgási szint
 • • Szakirányú főiskolai/egyetemi végzettség
 • Elvárt kompetenciák:
 • • jó stressztűrő képesség, önálló munkavégzés, rugalmasság, pontosság, lojalitás, ,
 • • szakmai elkötelezettség, csapatszellem,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes, szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével.
 • • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata.
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés b.) pontja).
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szrogh Bernadett beruházási igazgató nyújt, a szrogh.bernadett@univet -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér és Munkaügyi Osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/318-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.
 • vagy
 • • Elektronikus úton allaspalyazat@univet.hu oldalon keresztül.
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 20.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok, - 2020. január 13.
 • • ÁTE hirdetőtábla. - 2020. január 13.
 • • Profession.hu - 2020. január 13.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • 4 hónap próbaidő, bér megegyezés szerint
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 13.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása