állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési irodavezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városüzemeltetési irodavezető
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 • A munkavégzés helye:
 • Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • Városüzemeltetési iroda irányítása, városüzemeltetési feladatok ellátása.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • • Városüzemeltetési iroda feladatkörébe tartozó munka szervezése, irányítása. • Start és közfoglalkoztatási programok koordinálása. • Munkáltatói jogok ellátása Hajdúhadház Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak vonatkozásában. • Felelősséggel tartozik az irányítása alatt lévő Városüzemeltetési Iroda feladatkörébe tartozó munka szervezéséért. • Közreműködik a vagyongazdálkodási koncepció, illetve a vagyongazdálkodási terv előkészítésében. • Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok műszaki állapotát felméri, nyomon követi, a szükséges beavatkozásokat előkészíti, döntéshozói jóváhagyást követően végrehajtja. • Az önkormányzat tulajdonában lévő utak műszaki állapotának felmérésében, a szükséges beavatkozásokat előkészíti, döntéshozói jóváhagyást követően végrehajtja. • Közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció elkészítésében. • Felügyeli az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok hasznosítását. • A start közmunkaprogramokkal kapcsolatban a pályázatok előkészítése, az elnyert közmunkaprogramok szervezése és irányítása. • A polgármester által külön felhatalmazásban átadott közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati szabályzat az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki vagy közszolgálati vagy jogi vagy építész vagy gazdaságtudományi, vagy építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó vagy agrár vagy szociológus vagy földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Vezetői tapasztalat.
 • • Városüzemeltetési tapasztalat.
 • • Helyismeret.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 • • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • • Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
 • • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 5.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 14.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása