állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tolna Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Tolna Megyei Kormányhivatal
Építésügyi hatósági osztályvezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésügyi hatósági osztályvezető
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 • A munkavégzés helye:
 • Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • A Tolna Megyei Kormányhivatal álláshelyeinek betöltésével kapcsolatos képesítési követelmények meghatározásáról szóló 41/2019. (VIII.16.) számú kormánymegbízotti utasítás (1. melléklet 12.1. Építésügyi hatósági feladat).
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 67. §-ban foglaltak szerint ellátja az építésügyi hatósági, és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, építésügyi hatósági feladatokat a Tolna Megyei Kormányhivatal illetékességi területén. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. § szerint, és a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján építésügyi hatósági engedélyezési, használatba vételi eljárásokat folytat le.
 • Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) a Tolna Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola,  egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,
 • • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • •  számítógép felhasználói szintű ismerete (Microsoft Office alkalmazások ismerete, szakmai alrendszerek használata),
 • • egészségügyi alkalmasság,
 • •  a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdése alapján megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás,
 • •  a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása.
 • •  adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában.
 • • építésügyi vizsga.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • ECDL,
 • • közigazgatási gyakorlat,
 • • közigazgatási alapvizsga,
 • • közigazgatási szakvizsga.
 • • építésügyi igazgatási területen szerzett legalább 3 éves gyakorlat.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • egy darab 4x4-es színes fénykép,
 • • a pályázó a 87/2019. (IV.23.) Korm.rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza,
 • • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás,
 • • iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • • adatkezelési nyilatkoza a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában,
 • • megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához szükséges hozzájáruló jognyilatkozat,
 • • összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásához szükséges hozzájáruló jognyilatkozat.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 2.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Tolna Megyei Kormányhivatal igazgatója dr. Tarnai Nikoletta nyújt, a 74/529-871 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Augusz I. utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1055/2020. , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi hatósági osztályvezető.
 • vagy
 • • Elektronikus úton hivatal@tolna.gov.hu oldalon keresztül.
 • vagy
 • • Személyesen: , Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz I. utca 7. 3. 303-305.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatokat a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, főigazgatója, a Humánpolitikai Osztály osztályvezetője, valamint az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály osztályvezetője a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján bírálja el. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 6.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.kormanyhivatal.hu - 2020. február 10.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1055/2020., valamint a munkakör megnevezését: építésügyi hatósági osztályvezető. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 10.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása