állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziuma
Építész- vagy építőmérnök tanár
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építész- vagy építőmérnök tanár
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 2020.02.27-2020.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Építőipar ágazat tantárgyainak oktatása, valamint a pedagógiai munkakörből adódó adminisztrációs feladatok ellátása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A nemzeti köznevelésről szóló "2011. évi CXC. törvény továbbá "A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló "326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, építész- vagy építőmérnök képesítés,
 • • magyar állampolgárság
 • • büntetlen előélet
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • egyetem, CAD programok ismerete.,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 • • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • • Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
 • • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. február 27. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 25.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Konrád Elvira igazgató-helyettes nyújt, a 06-70/199-57-15 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/626/205-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: építész- vagy építőmérnök tanár.
 • • Elektronikus úton Barna Zoltán Gábor igazgató részére a info@nyszcevisz.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Barna Zoltán igazgató, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16. .
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 26.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyiregyhaziszc.hu és a www.nyszcevisz.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 10.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása