állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Objektum-üzemeltetési Főosztály
Ellátási és üzemeltetési referens (építész-építőmérnök)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Ellátási és üzemeltetési referens (építész-építőmérnök)
Részletek
 • A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1132 Budapest, Váci út 48. C-D.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti 8. Beruházási, ellátási munkakörcsoporton belül felsőoktatásban szerzett építészmérnöki, építőmérnöki szakképesítéssel rendelkező ellátási és üzemeltetési referens munkakörhöz tartozó feladatkör
 • Ellátandó feladatok:
 • • ellátja a saját tulajdonú épületek építészeti felügyeletét, • szervezi és koordinálja a karbantartók, valamint eseti megrendeléssel felkért szakszervizek, kivitelezők munkáját, • gondoskodik a kezelésére bízott épületek megfelelő kezeléséről, karbantartásáról, állagmegóvásáról. Az épület berendezéseinek működtetésével és karbantartásával kapcsolatos szerződések, valamint az energetikai és közműszerződések előkészítéséhez szükséges felméréseket elvégzi, adatokat összegyűjti, a szerződésekben foglaltak megvalósulását figyelemmel kíséri, • a beérkezett hibajelentések és az ismétlődő napi feladatok alapján ütemezi a karbantartásokat, a feladatok elvégzését ellenőrzi. Eseti meghibásodások esetén megszervezi a gyors és szakszerű hibaelhárítást, szükség esetén külső kivitelező igénybe vételével, • tűzrendészeti, munkavédelmi és biztonságtechnikai szemléken megállapított hiányosságok kijavításáról gondoskodik, • a megrendelések, szerződések előkészítése során feladata a műszaki leírások összeállítása, az árajánlatok bekérése és értékelése, döntés-előkészítő javaslatok összeállítása, • a beszerzési és közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén közreműködik a feladatkörében és szakterületén felmerülő igény műszaki tartalmának összeállításában. A feladat körébe sorolt épületek esetén a beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésében, a közbeszerzési dokumentáció összeállításában, a beérkezett ajánlatok értékelésében, a szerződéskötés előkészítésében, • feladata a kivitelezés folyamatos műszaki felügyelete, szükség esetén kooperációs megbeszélések tartása, azokról emlékeztető, jegyzőkönyv készítése, együttműködik az érintett felekkel, szakhatóságokkal, • feladata az elvégzett munkák számláinak ellenőrzése, igazolása, az elvégzett munkákról írásos értékelés készítése, • figyelemmel kíséri a megvalósult munkák garanciális időn belüli alakulását, lefolytatja a kötelező/vállalt utó-felülvizsgálati eljárásokat, ellenőrzi a jótállási feltételek teljesítését
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos ügyintézési feladatok.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, NAV Foglalkoztatási Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, egyetemi/főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett építészmérnöki, építőmérnöki legalább BSC szintű képzettség,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • magyar állampolgárság
 • • cselekvőképesség
 • • büntetlen előélet
 • • előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik)
 • • a NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik)
 • • pályakezdők jelentkezését is várjuk
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • műszaki területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű CAD-es programok ismerete,
 • • közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga
 • • műszaki ellenőri jogosultság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formátumban. (Letölthető a NAV honlapjáról)
 • • Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata
 • • Rövid motivációs levél, melyben a pályázó ismerteti eddig ellátott szakmai feladatait
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 2.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jáger Krisztina nyújt, a 06-70-643-1470 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1063 Budapest, Szív utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2020/GEI , valamint a munkakör megnevezését: ellátási és üzemeltetési referens (építész-építőmérnök).
 • vagy
 • • Elektronikus úton NAV GEI Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztály részére a gei.hmf.palyazat@nav.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 12.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • ww.nav.gov.hu - 2020. február 10.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nav.gov.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 10.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása