állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Turai Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Turai Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és Szervzési Iroda
Műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.
 • Ellátandó feladatok:
 • • Benyújtandó pályázatok, önkormányzati beruházások előkészítéséhez műszaki tervdokumentációk, költségvetések elkészítése vagy elkészíttetésének megrendelése-koordinálása, tervezőkkel történő egyeztetések, tervezési folyamatok, határidők nyomon követése • Engedélyköteles munkák esetében hatósági engedélyezési eljárások megindítása, hiánypótlások koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal • Közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának összeállítása • Kapcsolattartás a közbeszerzési szakértővel, adatszolgáltatás, ezzel kapcsolatos előterjesztések elkészítése • Ajánlattevőktől beérkezett dokumentációk átvizsgálása • Folyamatban lévő beruházások műszaki felügyelete • Adatszolgáltatás, tájékoztatás nyújtása ügyfelek, képviselők, tervezők részére • Vagyonkataszter vezetéséhez adatszolgáltatás készítése negyedévente a befejezett, aktiválandó beruházásokat illetően. • A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság , valamint a Képviselő-testület döntési körébe tartozó ügyek előterjesztéseinek készítése, döntéseinek végrehajtása • Önkormányzati és Szervezési Iroda feladatkörébe tartozó feladatok ellátása
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési tevéknységi körök.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Tura Város Jegyzőjének 1/2019. (III.28.) számú intézkedése az egységes közszolgálati szabályzatról, Turai Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Építész, vagy építőmérnöki szakképzettség,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, •3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, •A 87/2019. Korm.r. 1. sz. mell. szerinti szakmai önéletrajz, •A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 26.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dolányi Róbertné jegyző nyújt, a +36-28-581-020 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Turai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/1160-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • • Személyesen: Turai Polgármesteri Hivatal Titkárság, Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. .
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Tura Város Honlapja - 2020. február 7.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 11.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása