állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Székesfehérvári Szakképzési Centrum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Élelmiszermérnök tanár
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Élelmiszermérnök tanár
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Károly János utca 32.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 62.§-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, vagy egyetem, szakirányú szakképzettség,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása kinevezés esetén
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 2.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Károly János utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/634/2-11/2020 , valamint a munkakör megnevezését: élelmiszermérnök tanár.
 • • Elektronikus úton Zelei Eszter igazgató részére a fehervar@deak.axelero.net E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázó személyes meghallgatását követően a vélemény nyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonja.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 3.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 14.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása