állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja.
URL: http://www.mernokallasok.hu/hu/mernok-allas/allas/26468/
Győri Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Győri Tankerületi Központ
Működtetési referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Működtetési referens
Részletek
 • A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 3. sz. melléklet 92. pontja alapján: Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkör
 • Ellátandó feladatok:
 • A Győri Tankerületi Központ és a hozzá tartozó intézmények működtetésével kapcsolatos vagyonkezelési, üzemeltetési és ellátási feladatainak elvégzése.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Felméri a Győri Tankerületi Központ és a hozzá tartozó intézmények zavartalan működéséhez szükséges igényeket; engedélyezteti és azt követően intézkedik a szükséges javítások, felújítások megrendeléséről, elvégzéséről. Megrendelés előtt lefolytatja a hatályos szabályozók alapján az eljárást; felméri a lehetséges beszállítókat, ajánlatokat kér, bírálatot készít és a nyertes ajánlattevőtől megrendeli a szolgáltatást.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Középiskola/gimnázium, érettségi végzettség és építőipari szakképesítés, vagy műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikusi szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportban szerzett szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy agrár műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. mellékletében foglalt tartalommal
 • • motivációs levél
 • • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata
 • • nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata
 • • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány az alábbiak szerint:
 • • amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a "büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll" igazolást kell kérni.
 • • amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a "munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba" részt kell bejelölni
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 5.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Puter Gyöngyi vagyongazdálkodási, műszaki üzemeltetési, besz-i, közbesz-i osztályvezető nyújt, a 06-96/795-303 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/00694-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: működtetési referens.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a Kiíró szükségesnek ítéli.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 13.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/gyor honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 14.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.