állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Beruházási Iroda
Beruházási ügyintéző (mélyépítő)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási ügyintéző (mélyépítő)
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
 • Ellátandó feladatok:
 • Mélyépítési projektek előkészítése, lebonyolítása. Tervezési diszpozíciók összeállítása. Ajánlatkérések műszaki tartalmának meghatározása. Szerződések műszaki tartalmának összeállítása. Kivitelezési munkák ellenőrzése, átvétele. Projektekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, Engedélyezési folyamatokban történő részvétel. A feladatkörébe tartozó ügyek esetében részt vesz az önkormányzati döntéshozás előkészítésében (költségvetés-tervezés, rendeletek és határozatok meghozatala), közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket készít, valamint képviseli azokat a testületi üléseken.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Beruházási ügyintéző (mélyépítő) feladatok ellátása.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata és a 29/2016.(XI.29.) sz. Önkormányzati rendelet az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Középfokú képesítés, műszaki középiskolai végzettség,
 • • "B" kategóriás jogosítvány.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Felsőfokú műszaki szakirányú végzettség (mélyépítő).
 • • Közigazgatási alapvizsga.
 • • Projekt menedzsment tevékenységben szerzett tapasztalat.
 • • Szakmai gyakorlat.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz.
 • • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok fénymásolata.
 • • Motivációs levél.
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát átadja.
 • • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat.
 • • Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6. Dr. Malomsoki István aljegyző. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2 - 271 / 2020. , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző (mélyépítő).
 • vagy
 • • Elektronikus úton Dr. Malomsoki István részére a jegyzo@tatabanya.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Dr. Malomsoki István, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 6. .
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Illetményalap 2020. évben 55.200,-Ft. Rugalmas munkarend. Cafetéria juttatás.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 14.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása