állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
Létesítményüzemeltetési Igazgatóság Építés-felügyeleti Osztály
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem Létesítményüzemeltetési Igazgatóság, Építés-felügyeleti Osztály
Ügyvivő szakértő - műszaki ellenőr (épületgépész 3 fő)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Ügyvivő szakértő - műszaki ellenőr (épületgépész)
Részletek
 • Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Létesítményüzemeltetési Igazgatóság Építés-felügyeleti Osztály
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan
 • A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidő
Munkavégzés helye
 • Budapest VIII. Rökk Szilárd u. 13., ezen kívül a Semmelweis Egyetem kezelésében lévő ingatlanok
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása
 • hosszú-, közép- és rövidtávú tervek elkészítéséhez szakmai segítségnyújtás
 • beruházások, felújítások előkészítése, lebonyolítása
 • műszaki tervdokumentáció szakági felülvizsgálata
 • épületgépész műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • műszaki jellegű anyagok előkészítése döntéshozatalra,
 • nyilvántartások vezetése, kapcsolódó levelezések intézése.
A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat
 • szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
 • műszaki ellenőri jogosultság építmény- és épületgépész (EG) szakterületen
Végzettség szintje
 • Alapfokú/ Középfokú/ Felsőfokú iskolai végzettség
Végzettség
 • 8 Általános/ Szakmunkásképző Intézet/ Középiskola vagy Gimnázium (érettségi bizonyítvány)/ Technikum/ Főiskola/ Egyetem
Képesítés
 • Középfokú (OKJ 52) /Felsőfokú (OKJ 54, 56…) képesítés
A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret
 • MS Office (irodai alkalmazások) rendszer felhasználói szintű ismerete
 • TERC költségvetés készítő program ismerete
Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez
 • épületgépészeti rendszerek tervezése, kivitelezése, műszaki ellenőrzések során szerzett tapasztalat
 • közbeszerzési gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.
Egyéb információ
 • A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.
Jelentkezés módja
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása