állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szépművészeti Múzeum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Biztonsági Főosztály
Műszaki ügyintéző (tűz-és munkavédelmi előadó,védelmi referens)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző (tűz-és munkavédelmi előadó,védelmi referens)
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, Szépművészeti Múzeum és telephelyei, .
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Tűzvédelmi előadóként: Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok és előírások betartását.Elkészíti és szükség esetén felülvizsgálja a tűzvédelmi dokumentációkat.Szakmailag felelősséget visel a tűzvédelmi tevékenységért.Részt vesz ellenőrzéseken és tűzvédelmi szemlén,kapcsolatot tart az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságokkal. Megszervezi a tűzriadó gyakorlatokat.Gondoskodik az időszakos felülvizsgálatok és karbantartások tervezéséről,elvégzéséről.Elvégzi a tűzvédelmi ellenőrzéseket, karbantartásokat, felülvizsgálatokat.Meghatározza a tűzoltó készülékek nyilvántartását.Dokumentálja a tűzvédelmi ellenőrzést.A tűzvédelmi üzemeltetési dokumentációt naprakész állapotban tartja.Elvégzi a tűzvédelmi oktatásokat.Felülvizsgálja a tűzvédelmi munkák és eszközigények megtervezését,költségbecslését.Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatóságokkal és szakhatóságokkal. Munkavédelmi előadóként: Rendszeresen ellenőrzi a munkavédelmi szabályok és előírások betartását.Évente beszámolót készít a munkavédelmi tevékenységről.Rendszeresen tájékoztatja a szervezeti egységek vezetőit.Előkészíti a munkavédelmi szemléket,jegyzőkönyvet készít.Vezeti a baleseti naplót, részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában.Elvégzi a munkavédelmi oktatások megszervezését.Megszervezi a védőeszközök beszerzését,nyilvántartását. Védelmi referensként:Előkészíti a honvédelmi intézkedési tervet a védelmi igazgatás tervrendszerének Kormány által meghatározott keretei között.Meghagyási (név)jegyzékeket készít elő, felelős a meghagyási tevékenység személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó tevékenység végrehajtásáért.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Felsőfokú képesítés,
 • • Középfokú iskolai végzettség és felsőszintű tűzvédelmi szakképesítés (a hivatalos katasztófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél). Végzettségének és szakképzettségének megfelelő jogviszonyban legalább 2 év szakmai gyakorlat. Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete. Jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés, problémamegoldó készség, együttműködő készség, megbízható és precíz munkavégzés.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Munkavédelmi technikus szakképesítés vagy felsőfokú végzettség és katasztófavédelmi szervező szakképzettség. Angol vagy német nyelv tárgyalásszintű ismerete. Költségvetési szervnél vagy kulturális intézménynél tűz-és munkavédelem terén szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat. B kategóriás jogosítvány, szakma iránti elhivatottság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Minimális bruttó bérigény. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 3.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton MÜ/7-8/2020/211 részére a allaspalyazat@szepmuveszeti.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 2.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.szepmuveszeti.hu - 2020. március 16.
 • • www.mng.hu - 2020. március 16.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 16.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása