állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Mélyépítési- és közlekedési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Mélyépítési- és közlekedési ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1239 Budapest, Hősök tere . 12.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 1. számú melléklet, 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör, I. besorolási osztályban.
 • Ellátandó feladatok:
 • Ellátja a kerület közigazgatási területén a helyi közutakon a közútkezelői feladatokat. Feladatát képezi a tulajdonosi, közútkezelői, munkakezdési hozzájárulások kiadásának előkészítése, az engedélyekben foglaltak betartásának ellenőrzése. Előkészíti a közútkezelői hozzájárulások megadásához szükséges képviselő-testületi, bizottsági előterjesztéseket. Közlekedési és közmű létesítmények beruházásainak - előkészítése, közreműködés ezek közbeszerzési eljárásaiban, - lebonyolítása. Javaslattétel közlekedési és közmű létesítmények - fejlesztésére, - források bevonására, - részvétel a pályázatok elkészítésében.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Közlekedési és közműépítési, beruházási feladatokkal kapcsolatos előkészítések, lebonyolítások, fejlesztési és forrásbevonási javaslatok, pályázatok készítése, valamint a közútkezelői ügyintézői feladatkö.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.16.) valamint, a juttatásokra vonatkozóan: a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Személyügyi kézikönyv az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi végzettség,
 • • Hasonló területen vagy munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Egyetem, műszaki vagy építész végzettség,
 • • Azonos munkakörben szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga megléte.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Kttv. 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel
 • • Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
 • • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II-2267-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: mélyépítési- és közlekedési ügyintéző.
 • • Elektronikus úton dr.Kelemen Henrietta részére a dr.Kelemen.Henrietta@ph.soroksar.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 10.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.soroksar.hu - 2020. március 20.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://soroksar.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 20.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása