állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Sárvár
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Sárvár
Beruházási és Városfejlesztési Iroda
Település-üzemeltetési és beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Település-üzemeltetési és beruházási ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • I/20,32
 • Ellátandó feladatok:
 • Közutakkal kapcsolatos feladatok, önkormányzati beruházások előkészítése, megvalósításának szervezése, felügyelete, valamint település-üzemeltetési feladatok.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Közlekedési és vízügyi igazgatási feladatok, településfejlesztési és -rendezési, településüzemeltetési feladatok
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati,gazdaságtudományi, kertészmérnök szakmacsoportba tartozó agrár szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés ,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • • legalább egyéves közigazgatási gyakorlat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet szerint
 • • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya nem áll fenn.
 • • végzettséget igazoló okiratok (diploma, vizsgabizonyítványok) másolata
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 7.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bankits László aljegyző nyújt, a 95/523-114 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton dr. Bankits László aljegyző részére a bankits.laszlo@sarvar.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 14.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.sarvarvaros.hu - 2020. március 24.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A közszolgálati jogviszony időtartama határozatlan idejű, 6 hónap próbaidő kikötésével.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 24.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása