állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pannon Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Pannon Egyetem Gazdasági és Műszaki Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Műszaki Főosztályán
Ügyintézői/ügyvivő szakértői (műszaki területre)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Ügyintéző/ügyvivő szakértő (műszaki területre)
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Zala megye, 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Az ügyintéző/ügyvivő szakértő feladata: épületek és építmények állagának ellenőrzése, javaslattétel az elvégzendő felújítási, korszerűsítési munkákra, éves és középtávú beruházási, felújítási tervek elkészítésében közreműködés, Létesítmény Gazdálkodási (ingatlan nyilvántartási) Rendszer kezelése, aktualizálása, tervtár kezelése, ingatlanokkal, épületekkel, építményekkel kapcsolatos műszaki jellegű adatszolgáltatások elkészítése, beruházások és felújítások műszaki előkészítése, a műszaki-szakmai tartalom meghatározása, költségvetési kiírások és költségbecslések elkészítése, az építési beruházások megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, műszaki ellenőrzés, szakértés) és a kivitelezési munkák versenyeztetésének műszaki-szakmai támogatása, beruházások, felújítások engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíttetése, a szükséges hatósági engedélyek megszerzése, bejelentések megtétele, E-építési napló készenlétbe helyezése, megnyitása és meghatalmazottként a megrendelői feladatok ellátása, munkaterület átadás-átvétele, a kivitelezési munkák koordinálása, műszaki-szakmai lebonyolítása, felügyelete, műszaki ellenőri feladatok ellátása, a megrendelői érdekek képviselete, műszaki átadás-átvételi eljárások megszervezése, lebonyolítása, használatbavételi, hatósági engedélyek megszerzése, a kérelmek benyújtásának előkészítése, ingatlan nyilvántartási változások földhivatali bejegyzésének előkészítésében közreműködés, az átmenetileg használaton kívülivé vált területek és helyiségek bérbeadásában közreműködés, a bérleti szerződésekkel kapcsolatos műszaki ügyek intézése, az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos mindennemű műszaki és vagyongazdálkodási feladat ellátása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Középfokú képesítés,
 • • A pályázó rendelkezzen középfokú magasépítő vagy mélyépítő szakképzettséggel. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a felsőfokú végzettség, építési beruházások előkészítésében, lebonyolításában, ellenőrzésében szerzett gyakorlati tapasztalat, építési műszaki ellenőri jogosultság megléte.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • kísérőlevél (hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére),
 • • részletes szakmai önéletrajz (aláírt),
 • • végzettséget, nyelvtudást (amennyiben van) igazoló okiratok másolata,
 • • nyilatkozat a pályázatba való betekintésről (letölthető a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából),
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat benyújtási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény másolatát csatolni a pályázathoz.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. május 18. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 16.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sági Tamás igazgatóhelyettes nyújt, a 06-88/624-554 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1311 , valamint a munkakör megnevezését: ügyintézői / ügyvivő szakértői (műszaki területre).
 • vagy
 • • Elektronikus úton Balla Judit részére a balla.judit@almos.uni-pannon.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint 29.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 5.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Pannon Egyetem honlapja - 2020. március 17.
 • • Egyetemi Körlevél - 2020. április 15.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Bérezés megegyezés szerint. A betöltendő munkakör meghatározására a pályázó által megszerzett – az ellátandó feladatok szempontjából releváns – iskolai végzettség figyelembevételével kerül sor. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sági Tamás igazgatóhelyettes nyújt a 06-88/624-554-es telefonszámon. A pályázathoz szükséges Nyilatkozat nyomtatvány letölthető a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából, további információ a Munkaügyi Főosztályon (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 88/624-236) szerezhető be.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 17.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása