állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Csömöri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Csömöri Polgármesteri Hivatal
Beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Az önkormányzati beruházások, felújítások munkáinak előkészítésében való részvétel, a kivitelezés lebonyolításának segítése, műszaki előkészítése, egyeztetése, a közbeszerzési pályázat lebonyolításában való közreműködés. Uniós és hazai pályázatok elkészítésében, döntésre való előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Középfokú képesítés, középiskolai szakirányú műszaki végzettség, szakképzettség,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • A határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • beruházások előkészítésében, lebonyolításában való jártasság, vagy gyakorlat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • • szakmai önéletrajz a Kttv. 5. sz. melléklet szerinti adattartalommal,
 • • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglat személyes adatainak, a pályázati eljárással összegüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84. - 85. §-ban meghatározott összeférhetetlenséi ok a pályazt benyújtásakor nem áll fenn,
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. május 4. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benkó Gábor nyújt, a 0628/544030 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5509/2020 , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 27.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 23.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása