állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
Beruházási műszaki lebonyolító, vagyongazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási műszaki lebonyolító, vagyongazda
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Somogy megye, 8640 Fonyód, Fő utca 19.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Aktív részvétel Fonyód Város Önkormányzata beruházásainak lebonyolításában, az iroda keretén belül tevékenykedő pályázatíró és beruházás lebonyolító munkatársak munkájának közvetlen támogatása. Többek között: - A beruházásokkal kapcsolatos főleg műszaki jellegű adminisztráció, a beruházás lebonyolító és pályázatíró munkatársak útmutatásával. - Kapcsolattartás az érintett hatóságokkal, szakhatóságokkal, szervezetekkel, partnerekkel. - Műszaki dokumentációk összeállításában, ellenőrzésében, a beruházások lebonyolításában való részvétel. A sikeres jelentkezőt munkába állását követően feladataival és a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban eligazítjuk, felkészítjük, a betanulási időszak alatt segítjük, hogy a későbbiekben minél önállóbban és hatékonyabban tudja segíteni csoportját. Vagyongazdai feladatkörben ellátja: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében a tulajdonosi jogkörrel összefüggő feladatok ellátása: - pályáztatás, értékesítés, ingatlanvásárlás lebonyolítása - telekalakítások, megosztások, rendeltetés módváltoztatások - önkormányzati ingatlanokon végzett, vagy önkormányzati ingatlanokat érintő beruházásokkal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulások és közútkezelői hozzájárulások kiadása, ellenőrzése
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Fonyódi Polgármesteri Hivatal belső szabályzatai az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Középfokú képesítés,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • Műszaki területen szerzett minimum középfokú szakirányú iskolai végzettség,
 • • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormány rendelet 1. számú mellékletének 32. pontjában meghatározott képesítési feltétel megléte a II. besorolási osztályba
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Pályázati ügyintézői képesítés és/vagy gyakorlat.
 • • Építőmérnök, vagy építészmérnök, vagy településmérnök, vagy magasépítési technikusi, vagy mélyépítési technikusi végzettség.
 • • Beruházás lebonyolításban, vagy műszaki ügyintézésben, vagy építéshatósági ügyintézésben, vagy kivitelezésben szerzett releváns munkatapasztalat.
 • • Jogosítvány (B kategóriás)
 • • Ingatlanvagyon-gazdálkodásban szerzett tapasztalat
 • Előnyt jelentő kompetenciák:
 • • Kiváló kommunikációs készség
 • • Proaktivitás
 • • Projekt szemlélet
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • 87/2019. (IV.23.) Kormány rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 • • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 3.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Fonyódi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8640 Fonyód, Fő utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03/3918/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Beruházási műszaki lebonyolító, vagyongazda.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázókat a pályázat kiírója által felállított bizottság hallgatja meg és a nyertes pályázat kinevezéséről Fonyód Város Jegyzője dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájé
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 10.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fonyod.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 23.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása