állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Gyulai Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Gyulai Tankerületi Központ
Beszerzési referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beszerzési referens
Részletek
 • A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Békés megye, 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 66. pontjában meghatározott feladatkör.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • A tankerület beszerzési eljárásainak lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig. A beszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási, engedélyezési és adatszolgáltatási kötelezettség elvégzése. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák összeállítása. Adatbázisok és kapcsolódó iratok naprakész karbantartása. Szerződések előkészítése valamint az eljárásokkal összefüggő adminisztratív és technikai feladatok ellátása. Beszerzések lebonyolítása. BVOP, KEF, NKOH közbeszerzési eljárások lefolytatása. Kapcsolattartás a Gyulai Tankerületi Központ köznevelési intézményeivel.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, /Egyetem, szakirányú végzettséggel (29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján), egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy műszaki felsőoktatásban szerzett mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett költségvetési ellenőr szakképzettség, vagy szakirányú felsőfokú iskolai végzettség; felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy,
 • • érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy költségvetési szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: mérlegképes könyvelői, pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, középfokú anyaggazdálkodói szakképesítés vagy általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés
 • • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz.
 • • Az álláshelyet betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata.
 • • Büntetlen előélet a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § szerint.
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának pályázattal összefüggő sokszorosításához, továbbításához harmadik személy részére.
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 9.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyimesi Krisztina gazdasági igazgatóhelyettes nyújt, a 06-66/795-243 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató részére a gyula@kk.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 22.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatos felmerülő költségek megtérítését.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 26.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása