állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály
Árvízvédelmi referens
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • • közreműködés az árvízvédelmi művek fenntartásának és üzemeltetésének koordinálásában, • árvízvédelmi fejlesztések előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés, • szakágazati szinten felmerülő általános feladatok ellátása (kezelői hozzájárulások, vízügyi szakvélemények készítése, közreműködés a vízügyi hatósági ügyintézésben), • pályázatok előkészítése, közreműködés a projektek lebonyolításában, • árvízvédelmi nyilvántartások, információs rendszerek fejlesztése és kezelése, • árvízvédelmi munkák koordinálása és ellenőrzése, • árvízvédekezésben való részvétel.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, vagy egyetem (elsősorban építőmérnök) vagy,
 • • egyéb műszaki irányú egyetemi, vagy főiskolai végzettség, amely esetén a pályázónak vállalnia kell az NKE Víztudományi Karán (Baja) a 4 éves építőmérnöki képzés elvégzését,
 • • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • vízépítő/mélyépítő vagy infrastruktúra-építőmérnöki végzettség,
 • • vízgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismerete,
 • • vízkárelhárítási gyakorlat,
 • • angol és/vagy szlovák tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • • tervezői és térinformatikai programok ismerete (ArcView, Autocad).
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • motivációs levél,
 • • szakmai önéletrajz,
 • • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • • esetleges referenciák.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 7.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánpolitikai Csoport munkatársa nyújt, a 46/516-600 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2020-1284/2020 , valamint a munkakör megnevezését: árvízvédelmi referens.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a cv@emvizig.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság, ez alatt az idő alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresheti.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 28.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • ÉMVIZIG honlap - 2020. május 15.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek. A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek. A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 16.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása