állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Főosztály
Útügyi, közlekedési és közterületfejlesztési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Útügyi, közlekedési és közterületfejlesztési ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 1.sz melléklet 26.pont
 • Ellátandó feladatok:
 • Közutakkal, parkolókkal, forgalmi renddel, közlekedési rendszerrel és egyéb közterületi fejlesztésekkel kapcsolatos feladatkör.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Közutakkal, közterületi parkolókkal kapcsolatos terveztetés koordinálása, szakmai ellenőrzése, építés, felújítás esetén a szerződés előkészítése, a kivitelezés folyamatának ellenőrzése, átadás-átvételi eljárás és a forgalomba helyezési eljárás lebonyolításának szervezése. Közlekedésfejlesztési koncepció és egyes területek esetén a forgalmi rend felülvizsgálatának terveztetése, a kapcsolódó fejlesztések előkészítése, bonyolítása. Közutakkal, közművekkel, egyéb közterületi létesítményekkel kapcsolatos üzemeltetési feladatok ellátása.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Felsőfokú képesítés, Közlekedésmérnöki-,építőmérnöki-., vagy mélyépítéssel kapcsolatos feladatok ellátásához meghatározott mérnöki diploma.,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Útépítés bonyolításánál, vagy utak,parkolók tervezésében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • XV.kerület helyismerete, műszaki ellenőri jogosultság
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Önálló munkavégzésre való alkalmasság; megbízhatóság, motiváltság; csapatban való együttműködés,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mell. alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláspályázatok menüben található). Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata; Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679.sz.red.6.cikk 1.)bek.a)pont alapján.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 29.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/5-191/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Útügyi, közlekedési és közterületfejlesztési ügyintéző.
 • • Személyesen: XV.ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. .
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 9.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.bpxv.hu - 2020. május 14.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 18.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása