állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprémi Szakképzési Centrum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma
Gépészmérnök technikumi tanár
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Gépészmérnök technikumi tanár
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Veszprém megye, 8200 Veszprém, Iskola u. 4.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Mechatronika, vegyipar és gépészet szakképzéshez kapcsolódó gépészeti tantárgyak oktatása technikumban.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) illetmény és juttatások megállapítására egyéni béralku alapján a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, szakirányú végzettség,
 • • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • tanári végzettség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány másolata
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 20.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Irányi László igazgató nyújt, a 06-20/237-7711 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Iskola u 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 249-5/1921/VSZC/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Gépészmérnök technikumi tanár.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Irányi László igazgató részére a iranyi.laszlo@ipariszakkozep.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 18.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása