állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Kenderes Város Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kenderes Város Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodás-vezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városgazdálkodás-vezető
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 • A munkavégzés helye:
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 56.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Ellátandó feladatok:
 • Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Kapcsolattartás szakhatóságokkal, önkormányzati intézményekkel műszaki kérdésekben. Önkormányzati beruházások, felújítási előkészítési-, megvalósítási-, után követési feladataiban való részvétel.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Városgazdálkodás-vezető
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Agrármérnöki és/vagy építészmérnöki szakirány,
 • • Hasonló területen szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Önéletrajz.
 • • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • • Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik és kezelhetik.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 8.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogdán Péter Szabolcs nyújt, a 06-59-328-109 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Kenderes Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5331 Kenderes, Szent István út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEN/1729/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Városgazdálkodás-vezető.
 • • Elektronikus úton Knoch Szandra részére a titkarsag@kenderes.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Knoch Szandra, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 56. .
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 18.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása