állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Beruházási és Ingatlanfejlesztési Főosztályára
Főosztályvezetői beosztással, mérnök (építő)
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1135 , Szabolcs utca 37-43.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • a KEF kezelésében lévő ingatlanok éves felújítási, beruházási tervének elkészítése, a Főosztály rövid, közép és hosszú távú feladatainak tervezése és szervezése, a főosztályi törzsben dolgozó vezetők és munkatársak irányítása, ellenőrzése; a KEF kezelésében lévő létesítmények beruházási, felújítási projektjeihez szükséges (köz)beszerzési eljárások lebonyolításához szakmai feladatok elvégzése, műszaki leírások előkészítése, részvétel a közbeszerzési eljárások lebonyolításában; a KEF kezelésében lévő létesítmények felújítási és beruházási feladatainak előkészítése, a megvalósításhoz szükséges előterjesztések elkészítése és a felújítások, beruházások megvalósításának lebonyolítása; a Főosztály rendelkezésére bocsátott keretekkel való hatékony gazdálkodás; a KEF alapfeladatain felül – külön megállapodások alapján nyújtott – szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása; A vezetése alatt álló szervezet hatékony és jogszerű működtetése; A főosztályhoz tartozó vezetők és beosztottak irányítása, rendszeres beszámoltatása; A főosztály feladatkörébe utalt ügyekben tervek, előterjesztések, jogszabályok, szabályzatok, jelentések tervezeteinek kialakítása; A főosztály feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának megszervezése, irányítása és ellenőrzése; a jogszabályváltozások nyomon követése, továbbá annak ellenőrzése, hogy a főosztály feladatkörét érintő új vagy módosított jogszabályt a dolgozók megismerték és megfelelően alkalmazzák. A belső kontrollrendszerrel, ezen belül a kockázatkezelés rendjével, valamint a szabálytalanságok kezelésének rendjével szemben támasztott követelményeknek (jogszabályok és belső szabályanyagok) megfelelő működtetés biztosítása, a működés folyamatos figyelemmel kísérése.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 51/2016. (XII.13) NGM rendelet, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezések az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola,
 • • Műszaki szakirányú (építő, építészmérnök) végzettség
 • • legalább 5 éves, építőipari beruházási szakterületen szerzett vezetői tapasztalat,
 • • Irodai létesítmények üzemeltetése területén szerzett vezetői tapasztalat
 • • Érvényes magas és mélyépítési szakterületre vonatkozó műszaki ellenőri jogosultság
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
 • • Magyar állampolgárság
 • • Cselekvőképesség
 • • Büntetlen előélet
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat
 • • Irodaépületek üzemeltetésben, fenntartásában szerzett tapasztalat
 • • Épületfenntartással kapcsolatos karbantartások, felújítások közbeszerezési eljárásainak előkészítésében, bonyolításában szerzett gyakorlat
 • • Érvényes általános és mélyépítési szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezetői jogosultság
 • • közigazgatás területén szerzett többéves tapasztalat,
 • Előnyt jelentő kompetenciák:
 • • Megbízhatóság
 • • Felelősségvállalás, felelősségtudat
 • • Terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés
 • • Jó szervezőkészség
 • • Önállóság, jó problémamegoldó képesség
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát, az elbírálásnál előnyt jelentő tényezők ismertetésével;
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat;
 • • a végzettséget igazoló oklevelek másolatát
 • • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik;
 • • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz sikeres pályázat esetén
 • • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt kezeléséhez.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 9.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Jakab Tamásné részére a tamasne.jakab@kef.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 19.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • profession.hu - 2020. május 19.
 • • kef.gov.hu - 2020. május 19.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Próbaidő: 4 hónap
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 19.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása