állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprém Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1.
Építésfelügyeleti hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésfelügyeleti hatósági ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Felső köz 2.
 • Ellátandó feladatok:
 • Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építési és építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos eljárása és ellenőrzése, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (2) bekezdésben, valamint a 46-47. §-ban meghatározott feladatok ellátása.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • A Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály illetékességi területén eljárva, a feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben közbenső döntések meghozatala, az érdemi döntésének előkészítése.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, felsőfokú végzettség: egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezetépítőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Építésügyi vizsga,
 • • Közigazgatási, tervezői vagy kivitelezői szakmai gyakorlat,
 • • „B” kategóriás vezetői engedély.
 • • Felhasználói szintű számítógép kezelői (irodai alkalmazás kezelői) ismeret,
 • • Közigazgatási szakvizsga.
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Megbízhatóság, felelősségvállalás,
 • • Problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség,
 • • Együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség,
 • • Pontosság,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,
 • • Motivációs levél,
 • • Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,
 • • Három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 17.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Beáta főosztályvezető nyújt, a 06-88/550-350-es, vagy a 06-30/692-7689 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VE/71/01669-3/2020 , valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti hatósági ügyintéző.
 • • Elektronikus úton Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály részére a vemkh.jog.human.koordinacio@veszprem.gov.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály , Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázót írásban értesítjük. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 27.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.kormanyhivatal.hu
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 22.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása