állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Műszaki Biztonsági Szolgálat
Műszaki biztonsági szolgálatvezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki biztonsági szolgálatvezető
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 • A munkavégzés helye:
 • Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Galántai út 1.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Az Igazgatóság Műszaki Biztonsági Szolgálatának (MBSZ) feladatkörébe tartozó vízgazdálkodási, üzemeltetési, fenntartási, vízépítési, hajózási és vízkárelhárítási feladatainak irányítása. A főbb munkaköri feladatok: • az MBSZ kezelésében álló épületek, gépek, eszközök üzemeltetése és karbantartása • vízkárelhárítással és környezeti kárelhárításban való részvétel, az azzal kapcsolatos koordináció • közreműködik a beruházási feladatok előkészítésében és végrehajtásában • közreműködik az igazgatóság gépészeti tevékenység irányításában, a gépészeti fejlesztések előkészítésében és végrehajtásában • nyilvántartja, és folyamatosan karban tartja az igazgatóság védelmi készleteit • ellátja a védelmi készletek felügyeletét, karbantartását, szükség szerinti pótlását, beszerzését, aktualizálásban, külső erőforrások biztosításában • biztosítja és nyilvántartja a védelmi eszközök nem védelmi célú (vállalkozási célú) igénybevétele esetén azok szakszerű használatát • igazgatóság kezelésében lévő hajózó utak kitűzésével kapcsolatos feladatok végzése • az igazgatóság kitűző és jégtörőhajóinak, valamint az MBSZ kezelésében álló egyéb vízi járművek üzemeltetése és karbantartása • üzemeltetése és fenntartása, az MBSZ munkatársainak irányítása, a munkavégzéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenység megszervezése • éves munkatervek összeállítása, költségelőirányzatok összeállítása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, építőmérnök, gépészmérnök,
 • • Vízügyi igazgatási szervnél szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • ECDL
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • vízkárelhárítási gyakorlat, - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • • az igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó gépek, gépészeti berendezések ismerete
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Kiváló szintű kiemelkedő problémamegoldó és szervező készség,nagyfokú munkabírás és terhelhetőség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • • a pályázó szakmai életútját bemutató szakmai önéletrajz • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik (adatkezelési tájékoztató és letölthető nyilatkozat minta: http://www.eduvizig.hu/content/adatkezel%C3%A9s), • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás • a személyes elbeszélgetésre behívott pályázó köteles bemutatni a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat, illetve minden a pályá
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Juhász D. Katalin részére a szemelyugy@eduvizig.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 20.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eduvizig.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 22.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása