állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Beruházási referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási referens
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • I. számú melléklet 32. pontja alapján I. besorolási osztály
 • Ellátandó feladatok:
 • A feladatok ennek megfelelően sokrétűek az előzetes tervek, tanulmányok, elvi engedélyek, költségbecslések összeállításától a megrendeléseken, koordináláson, adatszolgáltatáson keresztül a piackutatásig, új műszaki megoldások kidolgozásáig.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Leendő munkatársunkként a feladatai közé tartozik majd a Budavári Önkormányzat által tervezett és jelenleg is folyó beruházások előkészítése, lebonyolítása, részvétel az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokban. Az I. kerület kivételes építészeti környezetének és a kerület egyedi adottságainak köszönhetően munkatársainknak lehetősége nyílik részt venni a legkisebb felújítások és a városképet alapvetően befolyásoló munkák szervezésében is.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, építészmérnök, építőmérnök,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Előnyt jelent számunkra, ha van tapasztalata önkormányzatoknál, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • állami szférában hasonló területen, bonyolított már le beruházást megrendelői oldalon, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • esetleg dolgozott tervezőként, kivitelezőként. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésben foglalt egységes adattartalommal.
 • • Motivációs levél, hogy megismerhessük egyéni céljait
 • • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata
 • • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 3.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tarjányi Tamás nyújt, a 06-1/458-3076 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDV/4180-6/2020 , valamint a munkakör megnevezését: beruházási referens.
 • • Elektronikus úton Wimmer-Kredon Krisztina részére a wimmer.krisztina@budavar.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A koronavírus miatt kialakult helyzetben fokozottan figyeltünk kollégáink egészségére, és továbbra is igyekszünk a személyes találkozókat csökkenteni, ezért az első, az álláspályázattal kapcsolatos beszélgetés internetes videóinterjúval történik. Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor három hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 10.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Kollégáink illetményét és egyéb juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a belső szabályzatok határozzák meg, a hivatalban a köztisztviselői illetményalap 55000 Ft. A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén az illetményen felül további juttatások elérésére. A béren kívüli juttatások körét folyamatosan bővítjük, próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást emelt összegben, Budapest közlekedési bérletet fizetünk, mivel a munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, vagy utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Budapesten kívülről ingázó kollégáinknak. A munkavégzés helye Budapest egyik legszebb sarkában, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.). A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében. Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 22.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása