állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Ügyosztály
Műszaki Ügyosztály-vezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki Ügyosztály-vezető
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1163 Budapest, Havashalom utca 43.
 • Ellátandó feladatok:
 • Az önkormányzat magas- és mélyépítési munkák terveinek, beruházásainak szakmai előkészítése, teljes körű felügyelete Az ügyosztályhoz tartozó irodák tevékenységének koordinálása, ellenőrzése
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Az ügyosztályhoz tartozó irodák tevékenységének koordinálása, ellenőrzése
 • A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
 • Környezetvédelmi Iroda, Intézményfejlesztési Iroda, Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda,
 • Az irányítása alá tartozó személyek száma: 18
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók A Polgármesteri Hivatalban 50.000,-Ft az illetményalap, továbbá a felsőfokú végzettségű köztisztviselő 40%-os illetménykiegészítésre jogosult. A vezető kedvező juttatási csomagban részesül. az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett képzettség,
 • • szakmában eltöltött legalább tíz év gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • közigazgatási alap-, és szakvizsga 1 éven belüli letétele, amennyiben nem rendelkezik még vele
 • Elvárt kompetenciák:
 • • magas szintű szakmai ismeretek,,
 • • jó kapcsolatteremtő készség,,
 • • kiemelkedő kommunikációs készség írásban és szóban,,
 • • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • • rendszerszintű gondolkodás,
 • • döntési képesség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint,
 • • Végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítványok oklevelek másolata,
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), b), c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel
 • • motivációs levél
 • • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetése.
 • • pályázói nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárással összefüggésben
 • • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/17461-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki Ügyosztály-vezető.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Tóth Valéria részére a joka@bp16.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Tóth Valéria, Budapest, 1163 Budapest, Havashalom utca . I 103.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Az érvényes pályázatot benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslatuk figyelembe vételével a jegyző dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal – a pályázat kiírója -fenntartja jogát a pályázati eljárás indokolás nélkül történő eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre ke
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 15.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Polgármesteri Hivatal honlapja - 2020. június 19.
 • • XVI. Kerületi Újság - 2020. július 1.
 • • ETK Önkormányzati Klub - 2020. június 19.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp16.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 22.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása