állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Balatoni Vízügyi Kirendeltsége
TERÜLETI MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ 1
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • TERÜLETI MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ 1
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Somogy megye, 8600 Siófok, Vámház utca 6.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Vízügyi szakfeladatok ellátása (mederkezelői hozzájárulások, befogadó nyilatkozatok kiadása). A kirendeltség területének folyamatos bejárással történő ellenőrzése, a csatornák, árkok, műtárgyak, partőrházak állapotának naprakész ismerete. A kirendeltség területén lévő erdők, fás területek művelésében, védelmében való közreműködés és a kitermelés előkészítése, kimutatásokat készítése. A vízkormányzással kapcsolatos jelentési és ellenőrzési kötelezettségek elvégzése. Ár- és belvízvédelmi, valamint vízkár-elhárítási munkákban szükség szerinti részvétel.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Középiskola/gimnázium,
 • • Középfokú szakmai végzettség (műszaki, természettudományi, környezetvédelemi, mezőgazdasági, építészeti, vízügy, technikusi szakmacsoporthoz tartozó),
 • • MS Office (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete,
 • • „B” kategóriás jogosítvány,
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Büntetlen előélet.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Műszaki (vízügyi- építő-, gépész-) ismeretek,
 • • Szakmai gyakorlat,
 • • Balaton és vízgyűjtőterülete vízfolyásainak ismerete.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 8.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (8600 Siófok, Vámház utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Siófok-A-49-38/2020. , valamint a munkakör megnevezését: TERÜLETI MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ 1.
 • • Elektronikus úton a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Balatoni Vízügyi Kirendeltség részére a bvk@kdtvizig.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapja - 2020. június 19.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kdtvizig.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 23.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása