állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Állami Operaház
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Állami Operaház
Létesítmény-üzemeltetési osztály
Létesítmény-üzemeltetési osztályvezető
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • Létesítmény-üzemeltetési osztályvezető
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18.
 • A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Az Operaház és létesítményei, elsősorban az Eiffel Műhelyház üzemeltetési munkáinak, éves és hosszú távú felújítási és beruházási munkáinak tervezésében való részvétel lesz a feladata. Vezetőként felelős az éves karbantartási tervek és azok ütemezésének összeállításáért. A tervek jóváhagyását követően a megvalósítás megszervezése, folyamatos ellenőrzése - előkészítés, a szerződések szakmai részének összeállítása, véleményezése, szakmai részvétel a kivitelező kiválasztásai folyamatában (ajánlatkérések, közbeszerzési eljárások), vár Önre, emellett a gondnokság munkájának irányítása és ellenőrzése, a kivitelezési munkák ellenőrzése, teljesítés igazolások kiállítása, a beérkezett számlák ellenőrzése is a munka részét képezi. Részt vesz a hatósági szemléken, azok előkészítésében, illetve a feltárt hiányosságok felszámolására intézkedik. Előkészíti, szervezi és irányítja a külső vállalkozók által végzett rendszeres karbantartási munkákat, igazolja a szerződésben foglaltak betartását, és a teljesítés igazolás alapján készített számlákat felülvizsgálja, igazolja. Figyelemmel kíséri az Operaház és létesítményei energia-fogyasztásának elemzését, és annak optimalizálását. A beruházások tervezésénél részt vesz az energiatakarékos megoldások keresésében. Felügyeli az energiaszolgáltatók szerződéseit.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, műszaki képzési területen szerzett, elsősorban mérnök végzettség,
 • • létesítmény-üzemeltetés területén szerzett releváns - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • • Olyan személyiséget keresünk a csapatunkba, aki feladatcentrikus és jól kommunikál, problémamegoldó képessége fejlett, belső, saját igénye a feladatok tökéletes és időben történő megoldása, a legoptimálisabb megoldás megtalálásával, illetve képes a feladatok delegálására és az elvégzett munkát (annak minőségét is) nyomon követni.
 • • büntetlen előélet
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • vezetői tapasztalat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajz, pályázó saját nyilatkozata végzettségéről, büntetlen előéletéről, adatkezelési nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez
 • A beosztás betölthetőségének időpontja:
 • A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a allas@opera.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A szakmai önéletrajz elolvasása után az interjúra telefonon, vagy személyesen kerül sor, ha úgy látjuk, hogy elképzeléseink találkozhatnak. Ezen az interjún először a toborzást-kiválasztást bonyolító kollégával, és a szakterület egyik munkatársával (akár virtuálisan) fog találkozni. Kölcsönös megfelelés esetén egy második forduló következik intézményünk műszaki igazgatójával. Amennyiben pályázati anyaga átolvasása vagy az első körös interjút követően nem lépünk tovább, úgy emailben jelzünk vis
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Tájékoztatjuk, hogy a kulturális közintézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának módosításáról szóló 2020. évi XXXII. tv. alapján 2020. július 01-jét követően új belépő munkatársainkat munkaviszonyban fogjuk foglalkoztatni. Próbaidő 3 hónap.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 29.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása