állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Csömöri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Csömöri Polgármesteri Hivatal
Beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Az önkormányzati beruházások, felújítások munkáinak előkészítésében való részvétel, a kivitelezés lebonyolításának segítése, műszaki előkészítése, egyeztetése, a közbeszerzési pályázat lebonyolításában való közreműködése. Uniós és hazai pályázatok elkészítésében,döntésre való előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Középiskola/gimnázium, középiskolai szakirányú műszaki végzettség, szakképzettség,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • Középfokú képesítés, középiskolai szakirányú műszaki végezettség, szakképzettség,
 • • A határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • beruházások előkészítésében, lebonyolításában való jártasság, vagy gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • • Részletes szakmei önéletrajz a Kttv. 5. sz. melléklete szerint,
 • • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésében szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • • nyiltkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ban meghatrározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. szeptember 14. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5509-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 4.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www. csomor.hu
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 29.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása