állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Tolna Megyei Szakaszmérnöksége
Vízrendezési referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Vízrendezési referens
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 2020.09.07-től 2022.10.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Tolna megye, 7100 Szekszárd, Bezerédj utca 14.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Ellátja a Tolna Megyei Szakaszmérnökség működési területéhez tartozó vízfolyásokkal, csatornákkal és vízilétesítményekkel kapcsolatos kezelői feladatokat, tervegyeztetést végez és adatszolgáltatási feladatokat lát el. Részt vesz a műszaki tervek és anyagok szakvéleményezésében, azok megvalósulása esetén munkaterület és műszaki átadásokon, valamint nyilatkozik az eljárások esetében.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség (építőmérnöki, környezetmérnöki, vízépítő mérnöki, természetvédelmi mérnöki vagy egyéb mérnöki és szakirányú szakmérnöki),
 • • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
 • • Térinformatikai ismeretek.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 25.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Bezerédj utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szfvár-B-4-496/2020 , valamint a munkakör megnevezését: vízrendezési referens.
 • vagy
 • • Elektronikus úton a Tolna Megyei Szakaszmérnökség részére a szekszard@kdtvizig.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 4.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapja - 2020. július 27.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra „A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól” szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az irányadó.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kdtvizig.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 30.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása