állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda
Irodavezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Irodavezető
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 • A munkavégzés helye:
 • Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: A képviselő-testület és a bizottságok részére előterjesztések készítése, a Képviselő-testület és a bizottságok ülésein való részvétel, a döntések végrehajtásának megszervezése. Pályázatokkal kapcsolatos jogszabályfigyelés, értelmezés. Pályázatfigyelés biztosítása, az önkormányzati vezetők tájékoztatása a releváns pályázatokról, pályázaton való indulásról szóló döntés esetén a pályázat előkészítése, benyújtása, a pályázati folyamat figyelemmel kísérése, sikeres pályázat dokumentációjának gondozása, pályázat zárásával kapcsolatos feladatok koordinálása. Vezetői döntést követően kapcsolatfelvétel a pályázat előkészítésére, illetve készítésére. A pályázati folyamat figyelemmel kísérése. A Hivatal részéről pályázati közreműködő tevékenység ellátása. Sikeres pályázat dokumentációjának gondozása, pályázat zárásával kapcsolatos feladatok koordinálása. Pályázatokkal kapcsolatos szerződések, eljárások előkészítése, lebonyolítása, felülvizsgálata. Infrastrukturális, közterületi, magasépítési, környezetvédelmi, energetikai fejlesztési döntések előkészítése, más hivatali szervezeti egységek kapcsolódó tevékenységének koordinálása, a költségvetésben jóváhagyott beruházási, felújítási feladatok végrehajtása. Az önkormányzati beruházások, fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatok szervezése, vezetése, végrehajtása így különösen: ajánlatkérések, megrendelések, szerződések előkészítése, engedély kérelmek elkészítése, hatóságokkal való egyeztetés, együttműködés, a szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése. Gondoskodik a beruházásokhoz szükséges engedélyek beszerzése iránt, egyeztet az érintett hatóságokkal. Készenlétbe helyezi az önkormányzat által megrendelt építési, kivitelezési folyamatokhoz szükséges építési naplót, illetve elektronikus építési naplót és az ehhez kapcsolódó ügymenetekben Szentendre Város Önkormányzatát képviseli. Egyes nyertes pályázatok pályázati menedzsmentjének ellátása. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok: Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon kezelése, hasznosítása, helyiség és telekgazdálkodás, az iroda munkájának irányítása, szervezése, összehangolása. A képviselő-testület és a bizottságok részére előterjesztések készítése, a Képviselő-testület és a bizottságok ülésein való részvétel, a döntések végrehajtásának megszervezése. Az iroda képviselete a képviselő-testületi és bizottságai ülésén. Javaslat készítése a vagyonhasznosításról, az ingatlanok fenntartásáról a költségvetési rendelethez. Közreműködés a vagyongazdálkodással, hasznosítással kapcsolatos önkormányzati rendelettervezetek előkészítésében. Részvétel a vagyongazdálkodási stratégia elkészítésében. Az önkormányzati vagyont érintő adás-vételi, csere, bérleti, bérlői jog átadás-átvételi, üzemeltetési, telekalakítási ügyekben szerződések, tulajdonosi nyilatkozatok, megállapodások előkészítése, ügyvéddel, ill. jogtanácsossal és a társirodákkal történő egyeztetés, számlázások lebonyolíttatása. Vagyoni ügyekben igazolások elkészítése (szerződési kötelezettség és fizetési feltételek teljesítése, tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, jelzálog törlése). A törzsvagyont érintő ügyek előkészítése, egyeztetése a társirodákkal. Ingatlanértékesítési és hasznosítási pályázatok előkészítése és lebonyolítása. Telekalakítások, földmérések beszerzésével kapcsolatos feladatok ellátása. Vagyonkataszter vezetése, adatszolgáltatások teljesítése a kataszteri nyilvántartásból. Ügyfélfogadás. Vagyongazdálkodással kapcsolatos projektek összeállítása, összefogása, koordinálása. Jogszabályok követése és integrálása a napi munkafolyamatokba.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 52.000,-Ft-os illetményalapot megállapító rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, egyetemi gazdaságtudományi vagy műszaki szakképesítés,
 • • a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű
 • • kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • önkormányzati vagyongazdálkodás területén szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat
 • • vagyongazdálkodási és városfejlesztési projektek lebonyolításában szerzett legalább 3 éves vezetői gyakorlat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • • motivációs levelet
 • • iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolatát
 • • nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 1.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Schramm Gábor nyújt, a hétköznap 12.00-13.00 óra között 26/785-033; -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton dr. Schramm Gábor részére a allas@ph.szentendre.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Próbaidő 6 hónap.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 22.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása