állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály
Biotikus stressz kutatási csoport
Intézeti mérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Intézeti mérnök
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Csongrád megye, 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A sikeres pályázó bekapcsolódik a csoport kutatási tevékenységébe, melynek célja a biotikus stresszekkel szemben ellenálló gabonafélék biológiai alapjainak kutatása és fejlesztése. Részt vesz a kísérleti feladatok megvalósításában (szántóföldi és laboratóriumi kísérletek tervezése, kivitelezése, értékelése).
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem,
 • • Agrár- vagy kertészmérnöki, biológus, biológia szakos mesterfokozatú (MSc) egyetemi oklevél;
 • • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga;
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
 • • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • • Büntetlen előélet;
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • B kategóriás jogosítvány;
 • • PhD fokozat megléte;
 • • Szántóföldi kísérletek tervezésében és kivitelezésében való jártasság;
 • • Molekuláris biológiában, genetikában, genomikában való jártasság;
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Kiváló problémamegoldó képesség,
 • • Motiváltság,
 • • Jó kommunikációs készség, kezdeményezőkészség,
 • • Pontos, megbízható munkavégzés,
 • • Kitartás, jó munkabírás,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél;
 • • Iskolai végzettséget, nyelvtudást és egyéb képesítéseket igazoló dokumentumok másolata;
 • • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik;
 • • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén;
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Beáta nyújt, a 06 30 517 2951 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Dr. Tóth Beáta részére a toth.beata@noko.naik.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A beküldött írásos pályázati anyag bírálatát követően a legjobb pályázók személyes meghallgatását követően történik a kiválasztás.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • naik.hu - 2020. július 31.
 • • noko.naik.hu - 2020. július 31.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A pályázat kiírója nyertes pályázat esetén 3 hónapos próbaidőt köt ki. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://naik.hu honlapon szerezet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 31.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása