állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Vízrajzi és Adattári Osztály
Geodéziai és térinformatikai referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Geodéziai és térinformatikai referens
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1088 , Rákóczi út 41.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • az Igazgatóság térinformatikai feladatainak ellátása téradatbázisok menedzselése, téradatok szerkesztése webtérképek készítése térképek előállítása eseti igények szerint ügykörébe tartozó műszaki nyilvántartások, adatbázisok készítése és vezetése a területi geoadatbázisok GIS szakmai monitorozása, folyamatos fejlesztésének tervezett kontrollja a téradatok és az SQL adatbázisok összhangjának folyamatos ellenőrzése részvétel, javaslattétel a geoadatbázisok tartalmának és kapcsolatainak továbbfejlesztésére Védekezési fokozat elrendelés esetén a védelmi szervezetben ráháruló feladatok végrehajtása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, felsőfokú végzetség műszaki, térinformatikai, térképészeti, vagy geográfusi területen,
 • • magyar állampolgárság, térinformatikai szoftverismeret, önálló munkavégzés, precizitás, sokoldalú feladatok elvégzése iránti fogékonyság
 • • cselekvőképesség, büntetlen előélet, felhasználói szintű Microsoft Office ismeretek
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • ArcGIS termékcsalád ismerete, geodéziai ismeretek (terepi adatgyűjtés, távérzékelés), vízgazdálkodási, vízkárelhárítási ismeretek, AutoCAD/AutoCAD Civil 3D ismerete
 • • hidrodinamikai modellezési jártasság, angol nyelvtudás, jó kommunikációs készség
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével, az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 13.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pethő László nyújt, a +36-1-477-3500 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton dr. Vas Katalin részére a vas.katalin@kdvvizig.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • faliújság - 2020. július 16.
 • • honlap - 2020. július 16.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A pályázatot e-mailben kérjük megküldeni a vas.katalin@kdvvizig.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyaként a következő szöveget kérjük megadni: „TÉRINFORMATIKAI REFERENS pályázat” A geodéziai és térinformatikai referens munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult. Amit a béren felül nyújtunk: • Rugalmas munkavégzés. • Hivatali mobiltelefon. • AYCM sportkártya lehetőség • Saját üdülőkben üdülési lehetőség. • Támogatott képzések. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól. A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőtől számított 15 napon belül kerül sor, a pályázatokat bizalmasan kezeljük. Visszajelzést csak a személyes elbeszélgetésre behívott jelentkezők kapnak. A részünkre megküldött pályázati anyagot elbírálás után megsemmisítjük, annak visszaküldésére nincs lehetőség. A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető. A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatás a Térinformatikai és Modellezési Csoport szakágazati vezetőjétől, Pethő László úrtól a +36 1 477-35-00-ás telefonszámon kérhető. A munkáltatóval kapcsolatos további információk a www.kdvvizig.hu honlapon találhatóak.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kdvvizig.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 23.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása