állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály
Fenntartható agronómiai modellek kutatása csoport
Telepvezető
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • Telepvezető
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 1 év (hosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.
 • A munkavégzés helye:
 • Csongrád megye, Szeged, .
 • A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A sikeres pályázó részt vesz a NAIK Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály Szeged-Öthalom Telepén zajló szántóföldi kísérletek és üzemi területek munkafolyamatiban (talajelőkészítés, tápanyagutánpótlás, növényvédelem, betakarítás, kísérleti kezelések időbeli ütemezése, kijuttatása, stb.) történő aktív részvétel. Közvetlen beosztottjainak irányítása, munkaszervezése. A telephez és a termeléshez kapcsolódó adminisztatív feladatok (gazdálkodási napló, mezei leltár) végzése. Input anyagok megrendelése, bevételezése, kiadása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Felsőfokú képesítés,
 • • Minimum szakirányú BSc végzettség;
 • • Minimum B kategóriás jogosítvány;
 • • Számítógépkezelői ismeretek (Word, Excel);
 • • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • • Büntetlen előélet;
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Szakirányú MSc végzettség;
 • • Érvényes traktorvezetői jogosítvány, nehézpótkocsi jogosítvány;
 • • Szántóföldi növénytermesztésben szerzett 1-3 év tapasztalat;
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Rugalmas, nyitott személyiség,
 • • Önálló problémamegoldó képesség,
 • • Együttműködési készség,
 • • Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,
 • • Pontos, megbízható munkavégzés,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél;
 • • Iskolai végzettséget, nyelvtudást és egyéb képesítéseket igazoló dokumentumok másolata;
 • • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik;
 • • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén;
 • A beosztás betölthetőségének időpontja:
 • A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tar Melinda nyújt, a 06 30 190 2488 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Dr. Tar Melinda részére a tar.melinda@noko.naik.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A beküldött írásos pályázati anyag bírálatát követően a legjobb pályázók személyes meghallgatását követően történik a kiválasztás.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • naik.hu - 2020. július 31.
 • • noko.naik.hu - 2020. július 31.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A pályázat kiírója nyertes pályázat esetén 3 hónapos próbaidőt köt ki. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://naik.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 31.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása