állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Kelet-Pesti Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kelet-Pesti Tankerületi Központ
Védelmi referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Védelmi referens
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 3. számú melléklet 51. Honvédelmi igazgatási, tervezési, szervezési feladatkör
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • a) megállapítja a Tankerületi Központ tevékenységével összefüggő adatközlési, bejelentési, hatósági engedélyezési kötelezettségeket, és végzi az érvényesítésükhöz szükséges szabályozási és jogalkalmazói feladatokat, b) irányítja a megelőző védelmi feladatok ágazati végrehajtását a Tankerületi Központban, c) végrehajtja a katasztrófavédelmi célú távközlési, informatikai, valamint ágazati mérő- és ellenőrző rendszerek egységes irányítási rendszerbe illeszkedő kialakítását és működtetését, a) elkészíti a katasztrófavédelmi szabályzatot, b) kapcsolatot tart a Klebelsberg Központ védelmi referensével, c) a biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati, valamint riasztási-berendelési szabályzatában foglalt értesítési rend szerint ellátja a biztonsági ügyeleti és a készenléti szolgálati feladatokat.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, jogász szakképzettség, vagy katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség, vagy egyetemi/főiskolai szintű műszaki, államigazgatási és szociális igazgatási, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • • közigazgatásban szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Fényképes közszolgálati önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti),
 • • Szakmai, motivációs levél,
 • • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a jelölt nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a kormánytisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • • Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyén Stella mb. gazdasági vezető nyújt, a +36 (1) 7959481 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Iszákné Tóth Zsuzsanna részére a zsuzsanna.toth.iszakne@kk.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 30.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása