állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Debreceni Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetbe
Tudományos munkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tudományos munkatárs
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 2020. szeptember 1 - 2021. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00109 jelű „Tejalapú funkcionális élelmiszer kifejlesztése nanotechnológia alkalmazásával” című projekthez kapcsolódóan műszeres analitikai módszerek alkalmazása, elválasztás-technikai, tömegspektrometriás és kromatográfiás műszerek szakmai felügyelete és alkalmazása, mérési körülmények beállítása, kísérletek tervezése, kivitelezése és az eredmények kiértékelése. Mintaelőkészítés enzimológiai, proteomikai vagy genomikai analízisekhez. A szakirodalom követése, részvétel cikkek, beszámolók készítésében és írásában. Rendszeres konzultáció a projektben résztvevő kutatókkal és szakmai vezetőkkel.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, okleveles vegyész vagy vegyészmérnök (MSc) diploma,
 • • doktori fokozat
 • • kutatói gyakorlat, mely idő alatt kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált
 • • alkalmasság önálló kutatómunka végzésére, mind egyénileg, mind csoportos kutatás keretében
 • • angol nyelvből szerzett legalább középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
 • • képesség a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítésére
 • • hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közleményekkel alátámasztott tudományos tevékenységet folytat
 • • felhasználói szintű számítógépes ismeret (Microsoft Office programok használata)
 • • büntetlen előélet
 • • cselekvőképesség
 • • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • • önálló, proaktív munkavégzésre és csapatmunkára való képesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • műszeres analitikai módszerek alkalmazásában szerzett jártasság
 • • bioinformatikai rendszerek ismerete
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • részletes szakmai önéletrajz, korábbi tapasztalatok ismertetése, fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke
 • • végzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • • külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul
 • • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
 • • a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, a jelenlegi munkahelye, munkaköre, beosztása megnevezését, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400. . DE ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OBMBI/15/2020. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.
 • és
 • • Elektronikus úton Dr. Mótyán János részére a motyan.janos@med.unideb.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.unideb.hu, www.aok.unideb.hu - 2020. július 30.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 30.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása