állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Váci Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Váci Polgármesteri Hivatal
Főmérnökség
Műszaki ügyintéző (mérnök)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző (mérnök)
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Pest megye, 2600 Vác, Március 15 tér 11.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 1.számú melléklet: 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör
 • Ellátandó feladatok:
 • Burkolatbontási engedélyek. Nyomvonalas létesítmények terület-felhasználási engedélyek. A feladatkörével kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. Közútkezelői feladatok. Csapadékcsatorna kezelői feladatok. Útvonalengedélyek kiadása. Személyes ügyfélfogadás
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • • Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
 • • Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Önkormányzati vagy polgármesteri hivatalban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű térinformatikai szoftver,
 • • közigazgatási alap-, szakvizsga megléte
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • képzettséget tanúsító okiratok másolata
 • • A pályázó 87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata
 • • nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.
 • • nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik
 • • motivációs levél
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magos Attila osztályvezető nyújt, a 0627/513-404 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15 tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/521-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző (mérnök).
 • vagy
 • • Elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Dr. Zsidel Szilvia jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15 tér 11. .
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 10.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.vac.hu - 2020. szeptember 11.
 • • www.kozigallas.hu - 2020. szeptember 11.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 11.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása