állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprémi Tankerületi Központ
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Veszprémi Tankerületi Központ
Műszaki referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki referens
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Veszprém megye, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
 • Ellátandó feladatok:
 • Szervezi, ellenőrzi, dokumentálja a tankerületi központ ellátási körébe tartozó köznevelési intézmények üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az intézmények műszaki állapotának felmérésében, javaslatot tesz a szükséges felújításokra, az intézmények működési feltételeinek biztosítására. Az említett tevékenységekre vonatkozóan kapcsolatot tart a vállalkozókkal, az intézményekkel, a szakhatóságokkal és az önkormányzatokkal. Gondoskodik a műszaki adatszolgáltatási feladatok elvégzéséről.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Műszaki, fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkör
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, műszaki szakirány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • büntetlen előélet
 • • cselekvőképesség
 • • magyar állampolgárság
 • • Felhasználói szintű MS office
 • • B kategóriás jogosítvány
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Hasonló munkakörben, közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Műszaki ellenőri jogosultság
 • • Építési projektekben szerzett gyakorlat
 • • Közbeszerzési ismeretek
 • • Nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség
 • • Gyors, hatékony és alapos munkavégzés
 • • Jó szervező- és kommunikációs készség
 • • Közigazgatási szakvizsga
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal
 • • Motivációs levél
 • • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • • 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 84. § szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum
 • • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 26.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lévai József osztályvezető nyújt, a +36 88 550-232 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/01351-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/veszprem honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 11.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása