állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
KÖZÚTKEZELŐ
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • KÖZÚTKEZELŐ
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Fő tér 1.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • - útfelbontások engedélyezése, egyeztetése, - tulajdonosi hozzájárulások kiadása utak igénybevételéhez, - közútkezelői hozzájárulások kiadása építéshatósági eljáráshoz, - útvonal engedélyek kiadása, - közutak lezárásának engedélyezése, - éves zárszámadáshoz, költségvetési beszámolókhoz, költségvetéshez részanyag készítése, - projektekben való közreműködés.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök végzettség, ,
 • • számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • - önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, - az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, - előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e, - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papné Horváth Barbara nyújt, a 99-515-123 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9400 Sopron, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: X/88.570/2020 , valamint a munkakör megnevezését: KÖZÚTKEZELŐ.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • . Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt, a pályázók meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 14.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Soproni Téma - 2020. szeptember 16.
 • • Szuperinfó - 2020. szeptember 12.
 • • sopron.hu - 2020. szeptember 10.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Kinevezéskor hat hónap próbaidő kerül kikötésre.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 12.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása