állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Gépjárműtechnológiai Tanszék
Tudományos segédmunkatárs (2020/178)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tudományos segédmunkatárs (2020/178)
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1111 Budapest, Stoczek utca 6. J épület
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Autonóm járműirányításhoz kapcsolódó környezetérzékelő rendszerek mesterséges intelligencia alapú SW-ek fejlesztése. Támogatás a követelmények kialakításában, specifikáció kidolgozásában való aktív részvétel, környezetérzékelő algoritmusok fejlesztése különböző szenzorokhoz. Implementált szoftver tesztelése szimulációs környezetben, offline adatokon, illetve valós idejű rendszerben
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzatának vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, mechatronikai, villamosmérnöki vagy informatikai területen szerzett MSc végzettség,
 • • SW fejlesztési tapasztalat, C, C++, Python
 • • Angol nyelvtudás
 • • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Neurális hálók ismerete
 • • Szenzor jelfeldolgozás ismeretek
 • • Autóipari környezetérzékelő szenzorok ismerete
 • • PhD végzettség
 • • Egyetemi oktatási ambíció
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Analitikus szemlélet,
 • • Önálló, gyors és precíz munkavégzés,
 • • Együttműködő, nyitott, pozitív személyiség,
 • • Proaktív, önálló kezdeményező hozzáállás,
 • • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • • Kitartás, terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség,
 • • Nagyfokú rugalmasság,
 • • Felelősségtudat,
 • • Határozottság,
 • • Csapatban való munkavégzés,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Önéletrajz
 • • Motivációs levél
 • • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 28.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.bme.hu/allaspalyazatok
 • • www.kozlekedes.bme.hu
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A pályázatot kérjük továbbítani a titkarsag@gjt.bme.hu e-mail címre is. Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az illetmény munkáltatói döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi minimumhoz képest. Jelentkezéskor a munkakört és az azonosítószámot szíveskedjen feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 13.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása