állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Kátai Gábor Kórház
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kátai Gábor Kórház
Műszerügyi csoportvezető
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • Műszerügyi csoportvezető
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
 • A munkavégzés helye:
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
 • A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Műszerügyi csoport vonatkozásában vezetői és ellenőrzési feladatok ellátása. Az intézet tulajdonában lévő valamennyi orvosi műszer, eszköz szakszerű és biztonságos üzemeltetésének biztosítása, tervszerű megelőző karbantartások, javítások, felújítások bonyolítása, ellenőrzése.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, műszaki mérnöki végzettség.,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • • Büntetlen előélet
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • • Közbeszerzési eljárások űszaki előkészítésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Végzettséget igazoló okiratok másolata. Részletes szakmai önéletrajz.
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • • Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére. Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
 • A beosztás betölthetőségének időpontja:
 • A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Kátai Gábor Kórház címére történő megküldésével (5300 Karcag, Zöldfa utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.138-132/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Műszerügyi csoportvezető.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Nagyné László Erzsébet részére a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu E-mail címen keresztül
 • vagy
 • • Személyesen: Nagyné László Erzsébet, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. .
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 14.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása