állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Iroda
Közműhatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Közműhatósági ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 1. melléklet 32. pont (településüzemeltetési feladatkör)
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • A Vízügyi Építési Alap felújítási beruházásainak ellenőrzése, a beruházási feladatok lebonyolítása, valamint Szeged Megyei Jogú Város területén a csapadékvíz elvezetési problémák megoldását célzó beruházások lebonyolítása.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Felsőfokú képesítés, építőmérnöki vagy műszaki menedzser szakképzettség,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • közigazgatási gyakorlat,
 • • számítógép felhasználói szintű ismerete,
 • • B kategóriás jogosítvány.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • motivációs levél a bruttó fizetési igény megjelölésével,
 • • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el),
 • • iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata,
 • • az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozat (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás) az alábbiak szerint:
 • • amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,
 • • amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. október 12. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Balázs Eliza nyújt, a 62/564-386 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6720 Szeged, Szeged Széchenyi tér. 10. földszint 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91732/2020. , valamint a munkakör megnevezését: közműhatósági ügyintéző.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 9.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.szegedvaros.hu - 2020. szeptember 14.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 14.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása