állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pest Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Osztály 1.
Építésügyi / építésfelügyeleti szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésügyi / építésfelügyeleti szakügyintéző
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Pest megye, 2093 Budakeszi, Fő utca 179.
 • Ellátandó feladatok:
 • Építésügyi feladatok ellátása.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Építésügyi hatósági ügyek érdemi döntésre történő szakmai előkészítése, döntés meghozatala, hatósági ellenőrzés lefolytatása, hatósági ügyintézés, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása az illetékességi területhez tartozó járásokban.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, Építésügyi szakügyintéző felsőfokú végzettséggel: a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettségek, vagy b) építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy c) tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség. Építésfelügyeleti szakügyintéző felsőfokú végzettséggel: a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, b) építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, c) tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség.,
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • Nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Építésigazgatási ügyintézés (építésügy/építésfelügyelet) területén szerzett gyakorlat
 • • Építésügyi jogszabályok ismerete
 • • Műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, tervezői vagy kivitelezői szakmai gyakorlat
 • • ÉTDR, e-napló ismerete
 • • Felhasználói szintű Libre Office (irodai alkalmazások) ismeretek
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Önálló, gyors, pontos munkavégzés,
 • • Udvarias, empatikus kapcsolattartás az ügyfelekkel,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes szakmai önéletrajz
 • • Motivációs levél
 • • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata
 • • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
 • • Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohácsikné Takács Sarolta nyújt, a +3630/827-0331 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Mohácsikné Takács Sarolta részére a allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával történt egyeztetést követően dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 15.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 15.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása