állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Zala Megyei Szent Rafael Kórház
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Zala Megyei Szent Rafael Kórház
MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Üzemeltetési feladatok koordinálása - a terület javítási, karbantartási feladatainak koordinálása - energiagazdálkodás, takarékos üzemeltetés megvalósítása - pályázatok, beruházások előkészítésében, megvalósításában történő részvétel.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Felsőfokú képesítés, gépészmérnök, villamosmérnök, mechatronikai mérnök, vagy egyéb műszaki szakirányú felsőfokú végzettség,
 • • büntetlen előélet
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • hasonló területen szerzett tapasztalat
 • • 5 éves szakmai gyakorlat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajz
 • • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. október 15. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/23/42/2020 , valamint a munkakör megnevezését: MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ.
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani. A pályázatokról a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója dönt. A pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 8.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.zmkorhaz.hu
 • • www.aeek.hu
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 15.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása