állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Debreceni Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási KarvÉlelmiszertechnológiai Intézet
Ügyvivő-szakértő
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Ügyvivő-szakértő
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A Debreceni Egyetem MÉK Élelmiszeripari Innovációs Központ üzemeltetésének koordinálása, ezen belül különösen a központi tevékenységi körében a működéséhez kapcsolható szakmai, higiéniai, munkaszervezési és dokumentációs feladatok pontos és szakszerű ellátása és felügyelete az üzemegységek (hús,tej, malom, tészta, sütő és zöldség- gyümölcs) szakmai vezetőivel és munkatársaival együttműködésben. Kezeli és ellenőrzi az üzemegységek használatával kapcsolatos nyilvántartásokat, felügyeli az áru-és személymozgást, takarítást, szerződéseket, szervezi a karbantartást, segíti az oktató-kutató-fejlesztő munkát és gyártást. Felügyeli az üzemben található gépek szakszerű használatát, műszaki állapotát. Irányítja az üzemben dolgozókat, ellenőrzi és felügyeli a munkabiztonsági és higiéniai, technológiai kritériumoknak való megfelelést.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, Élelmiszeripari vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó területen szerzett egyetemi végzettség (pl: Élelmiszermérnök,Biomérnök,Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök, Agrármérnök, Vegyészmérnök vagy Állatorvosi diploma, stb.),
 • • legalább 5 éves, az élelmiszer-előállítási tevékenység területén igazolt szakmai tapasztalat;
 • • középfokú nyelvtudás (angol vagy német);
 • • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság (Eü kiskönyv);
 • • Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete;
 • • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenység eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Több,mint 5 éves élelmiszeripari szakmai gyakorlat;
 • • feldolgozó üzemi közép-, vagy felsővezetői tapasztalat;
 • • minőségirányítási és élelmiszer biztonsági rendszerek ismerete;
 • • hatósági ellenőrzéseken való képviseletben, külső auditokban való jártasság;
 • • élelmiszeripari gyakorlati képzésben szerzett tapasztalat;
 • • B kategóriás jogosítvány.
 • Elvárt kompetenciák:
 • • megbízhatóság,
 • • precizitás,pontosság,
 • • kezdeményezőkészség,
 • • gyakorlatiasság,
 • • Jó szintű problémamegoldó képesség,
 • • rugalmasság,
 • • kreativitás,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • részletes szakmai önéletrajz;
 • • szakképzettséget, az idegen-nyelvtudást és egyéb végzettséget igazoló oklevelek/ dokumentumok másolata;
 • • külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
 • • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. október 7. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. két példányban a Kar dékánjának címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/14347/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 5.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Debreceni Egyetem honlapja - 2020. szeptember 15.
 • • Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2020. szeptember 15.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 15.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása