állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
Főkertész
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Főkertész
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 1. számú melléklet, 12. Növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör, az I. besorolási osztályban
 • Ellátandó feladatok:
 • Elvégzi a fakivágási engedélyhez kapcsolódó feladatokat. Az engedély nélküli fakivágásoknál, csonkolásoknál, rongálásoknál településképi, illetve ökológiai értékének figyelembe vételével kiszámítja a kártérítés mértékét, irányítja és koordinálja a kerületi fakataszter további bővítését, kezeli azt és naprakész nyilvántartást vezet. Részt vesz a zöldfelületek, zöldterületek, lágy- és fásszárú növények védelmére, valamint kezelésére vonatkozó önkormányzati rendeletek előkészítésében, megalkotásában és végrehajtásában. Irányítja, intézi a szükséges, valamint az eseti engedélyköteles közterületi gyomirtások, növényvédelmi eljárások teljes körű ügyintézését, az illetékes és érintett hatóságokkal együttműködve. Részt vesz és szakmai javaslatokat tesz a kerületben tervezett zöldfelület és zöldterület-fejlesztési, parkosítási, növény- és faültetési tervek készítésénél, amelyhez kellő mélységben ismerje a hazai dísznövény választékot. Szakmailag véleményezi és szakmai tanácsot ad az illetékesnek az egyes tervezett építési beruházásokhoz csatolt favédelmi tervekre vonatkozóan. Aktívan részt vesz a kerületi lakosság növényesítéssel, favágásokkal és faültetésekkel kapcsolatos tájékoztatásában, szakmai alapon, közérthető formában tájékoztatja a lakosságot írásban vagy a kihelyezett fórumokon az aktuális kivágások, metszések, növényvédelmi eljárások okairól és jellemzőiről. Szakmailag véleményezi és szakmai tanácsot ad az illetékes vezetőknek az egyes tervezett építési beruházásokhoz csatolt favédelmi tervekre vonatkozóan. A nemzetközi trendeket figyelembe véve új, jövőbe mutató irányelveket fogalmazzon meg.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Főkertész munkakör feladatainak ellátása, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő zöldfelületek, parkok, játszóterek és azok környezetét érintő fenntartási feladatok ellátása.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.24.) Ök. rendeletben szereplő 52 000,- Ft-os illetményalap, továbbá a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2018. (I.31.) Ök. rendeletben jóváhagyott felsőfokú végzettség esetén 35 %-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, agrár, műszaki, föld- és földrajztudományi szakképzettség; vagy felsőfokú szakképzettség és közszolgálati, mezőgazdasági szakképesítés,
 • • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Egyetem, agrármérnöki, kertészmérnöki, favizsgáló és faápoló szakmérnök végzettség, lakott területi fakitermelő szakképzettség (OKJ), növényvédelmi képesítés,
 • • Azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Gyakorlott szintű térinformatikai szoftverek ismerete (ESRI, QGIS MapInfo stb.),
 • • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte.
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Csapatmunka,
 • • Kiváló szintű, alapos, precíz, pontos, önálló és felelősségteljes munkavégzés,
 • • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • • Kiváló szóbeli- és írásbeli kommunikációs, kapcsolatteremtő készség,
 • • Stratégiai szemléletmód,
 • • Együttműködési készség,
 • • Terhelhetőség ,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.
 • • Motivációs levél.
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
 • • Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.
 • • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/434-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Főkertész.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Kállai-Szabó Anikó részére a allaspalyazat@obuda.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A pályázat benyújtási határidejét követően 14 napon belül döntés. A pályázókat értesítjük a pályázati döntésről, az elbírálást követő 8 napon belül. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kerül kiírásra.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 14.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • https://obuda.hu - 2020. szeptember 14.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://obuda.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 15.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása